Articles

        ในส่วนของประวัติของ Palm Springs นั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบมาก เหมือนกับหลายเมืองทั่วไป ที่เมื่อมีการอาศัยหรือตั้งถิ่นฐาน มีคนอยู่หลาย ดังนั้นในส่วนของประวัติจึงมีความหลากหลายตามไปด้วย Palm Springs มีอายุมากว่า 2000 ปี คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในตอนแรกจะมีฐานะเป็นผู้ล่า Palm Springs นับว่าเป็นชุมชนที่มีความเงียบสงบ ผู้คนสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะมีอากาศร้อน หรือเป็นทะเลทราย นั่นแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่มีคนอยู่มากที่สุดคือพื้นที่ที่เป็นโอเอซิส หรือเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังพอมีความชื้นอยู่บ้าง โดยคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ช่วงแรกๆ จะมีอาวุธในการล่าสัตว์อย่างเช่นธนู พวกเขามีความสามารถในการล่าสัตว์ เพื่อมาเป็นอาหาร อีกทั้งยังเอาส่วนต่างๆ ของสัตว์มาประยุกต์เป็นทั้งของใช้ รวมไปจนถึงเครื่องนุ่งห่มด้วย…

ทะเลทรายนับว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของโลก ที่มีเสน่ห์มากๆ โดยทะเลทรายนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัด จะมีพืชและสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายได้ ทำให้เรานั้นสามารถทราบได้ทันทีว่าสัตว์หรือพืชเหล่านี้นั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม ในส่วนของพืชนั้นจะต้องเป็นพืชที่สามารถกักเก็บความชื้นได้อย่างดี ในส่วนของสัตว์เองก็จะต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตในภาวะที่มีน้ำน้อยๆ ได้ แต่บางครั้งสัตว์บางชนิดที่อยู่ในทะเลทรายมักจะปรับตัวโดยการพักในตอนกลางวัน แล้วออกหากินในช่วงตอนกลางคืน เพราะในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิจะต่ำกว่า ทำให้สามารถหาอาหารได้นานกว่า จึงทำให้ปัจจุบันนี้เราจะยังเห็นพืชและสัตว์บางชนิด ที่ยังอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลทรายได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ทะเลทรายหลายแห่ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ ที่นิยมเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลทราย สำหรับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อว่า Sahara ซึ่งทะเลทราย Sahara นี้มีพื้นที่ทั้งหมดถึง 9.3 ตร.กม. เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอๆ กับสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเลยทีเดียว โดยทะเลทราย Sahara ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา…

        เมื่อเรากล่าวถึงทะเลทราย เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงความร้อนที่ระอุ จนแทบจะไม่อยากเดินไปไหนมาไหน ด้วยความที่ประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อน เราจึงไม่ค่อยชื่นชอบกับความร้อน หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศร้อนสักเท่าไรนัก แต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ดังที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพอสมควร ที่นิยมไปเที่ยวทะเลทราย ซึ่งในโลกของเรานี้มีทะเลสวยๆ หลายที่มากๆ แต่สำหรับคนไทยแล้ว เรามักจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้สึกเย็นสบายมากกว่า การที่จะออกไปเที่ยวยังสถานที่ที่มีอากาศร้อนๆ อย่างทะเลทราย เป็นต้น อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าทะเลทรายในโลกของเรานั้นมีอยู่หลายเขตพื้นที่ โดยในแต่ละที่นั้นก็จะมีความร้อน หรืออุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าทะเลทรายนั้นตั้งอยู่พื้นที่ใดของโลก นอกจากนี้ในส่วนของเมฆ หรือท้องฟ้าอากาศในแต่ละวันก็มีผลด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในบางวันที่มีเมฆมากวันนั้นก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ลดลงมากกว่าวันที่ฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ นอกจากนี้ในส่วนของตอนกลางคืนอากาศที่ทะเลทรายจะลดต่ำลงมากๆ เนื่องมาจากทรายมีคุณสมบัติในการคายความร้อนได้อย่างดี ด้วยเหตุที่กลางวันและกลางคืน อุณหภูมิต่างกันแบบสุดขั้ว…