Pranom Pongdecha

ทะเลทรายเป็นที่ๆ เราไม่ควรจะอยู่ เพราะมีสิ่งอันตรายมากมาย มีสัตว์มีผิดแอบซ่อนตัวอยู่ เช่นแมงป่อง งู และลมพายุทะเลทราย