พายุทะเลทรายภัยอันตรายและร้ายแรง

พายุทะเลทหราย (Sandstorms) หรือพายุฝุ่น (Duststorms) เกิดจากลมพายุที่พัดผ่านดินและทราย ม้วนพวกมันลอยขึ้นในอากาศจนบดบังทัศนวิศัยทั้งหมดในบริเวณ โดยทะเลทรายที่มีมีความหนาแน่นสูงมักจะพบกับพายุทะเลทรายอยู่บ่อยครั้ง โดยจะเกิดขึ้นในบางช่วงของปี พายุทรายอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง จากความร้อนแรงของอากาศเหนือทะเลทรายทำให้ให้ชั้นบรรยากาศไม่เสถียร โดยส่วนใหญ่แล้วจะก่อตัวไม่สูงเกิน 10 ฟุต แต่บ้างครั้งก็อาจสูงได้ถึง 50 ฟุตจากพื้นดิน ทรายที่พายุพามานั้นมีความหนาแน่นกว่าฝุ่นทั่วไป โดยมันจะถูกพัดตกไปทั่วบริเวณต้นกำเนิดของมัน และบางครั้งก็มีบ้างที่มันปริวไปไกล และตกลงในมหาสมุธ

พวกมันมีความอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายของเรา รวมถึงสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเกิดพายุทะเลทรายทำให้สูญเสียหน้าดินในหลาย ๆ ประเทศ การทำให้ดินเสื่อมสภาพนั้นเป็นความสามารถอันน่ากลัวอย่างแรกของพายุทะเลทราย ทำให้ดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายลง ปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในภาคเหนือของประเทศจีน ที่พื้นที่สีเขียวของพวกเขาเริ่มค่อย ๆ หายไปจากพายุ

นอกจากนี้ มันไม่ได้ขนพามาแต่ทราย และฝุ่นเท่านั้น มันยังพาพวกเชื้อไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศมาด้วย มันจึงกลายเป็นตัวหายนะที่จะแพร่เชื้อไปทั่วโลกได้อีกด้วย และที่เป็นอันตรายสุด ๆ ก็คือในบุคคลที่เป็นโรคหอบหืด เมื่อสูดด้วยพวกฝุ่นทรายเข้าไปมาก ๆ จะทำให้ปอดทำงานผิดปกติจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้ และเป็นสาเหตุของปอดบวมฝุ่น หรือโรคซิลิโคสิส หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะทำให้การหายใจติดขัด หายใจไม่ออก จนเป็นมะเร็งปอด ดวงตาของเราก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกัน อย่างโรคตาแห้ง หรือ Keratoconjunctivitis sicca เมื่อเป็นแล้วมีโอกาสที่จะทำให้คน ๆ นั้นถึงขั้นตาบอดได้เลย ในบางงานวิจัยเคยระบุไว้ว่ามันส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตของเราอีกด้วย

ในความเสียหายทางการเกษตร พายุจะพัดฝุ่นมากมายมาทับทมเต็มไร่ และใบ ทำให้พืชสูญเสียพื้นที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชเติบโตได้ช้าลง ทำให้ผลผลิตและรายได้ของผู้คนน้อยลง มันยังส่งผลระยะยาวต่อไปอีก เพราะว่าพายุยังพัดสารที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ มาปนเปื้อนลงบนดิน ทำให้พืชขาดสารอาหาร หรือได้รับสารอาหารที่เกินจำเป็นจนช็อค หรือเหี่ยวตาย นี่หละความน่ากลัวของมัน ไม่มีใครยินดีที่จะได้เห็นพายุเหล่านี้เกิดขึ้นในบริเวณที่พวกเขาอยู่ ถ้าเห็น สิ่งที่ควรทำคือเตรียมตัวหลบกันให้ดี ๆ