ทำไมสัตว์ทะเลทรายถึงออกหากินตอนกลางคืน

การดำรงชีวิตของสัตว์ในแถบทะเลทรายนั้น ส่วนใหญ่ปัญหาที่จะต้องเจอก็คือ อุณหภูมิที่สูงร้อนระอุมาก และ ปัญหาในการขาดแคลนน้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทั้งพืชและสัตว์ต่างจะต้องเจอ แต่สัตว์นั้นจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียว พวกมันนั้นรับความร้อนแบบสุดขีดโดยตรงจากดวงอาทิตย์ และทางอ้อมคือจากวัตถุรอบตัวมันทั้งหมดที่ได้สัมผัส ก้อนหิน ดินทราย หรือแม้กระทั่ง อากาศ

          สัตว์ตามทะเลทรายโดยส่วนมากแล้วจะมี 2 ประเภทด้วยกัน พวกที่อยู่ในสภาวะไข่ หรือ ดักแด้ หรือรูปอื่นที่สามารถทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี อาจจะยาวนานนับเดือนหรือปี จนกว่าที่จะมีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการปรับตัวของพวกมันในบางชนิดนั้น จะเริ่มออกหากินเมื่อฝนตกหลังจากที่พวกมันจำศีลด้วยซ้ำ สัตว์พวกนี้เรียกได้ว่ามีการปรับตัวทางสรีระที่สูงเป็นอย่างมาก มันสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

 ต้องบอกว่าทะเลทรายในตอนกลางวันนั้นอุณหภูมิสูงมาก ยิ่งพื้นที่โดยส่วนมากนั้นเป็นทรายแล้วยิ่งมีการกักเก็บความร้อนค่อนข้างมาก แต่ในทางกลับกันเมื่อพระอาทิตย์หายไปจากขอบฟ้าแล้ว ทรายเองก็จะคายความร้อนได้เร็วทำให้อุณหภูมินั้นมีการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

          การเอาตัวรอดของสัตว์ในทะเลทรายนั้นมีการปรับตัวหลายอย่างด้วยกัน แม้กระทั่งการเลี่ยงความร้อน หนึ่งในนั้นก็คือการหากินในตอนกลางคืน เช่น นก PHAINOPEPLA ซึ่งมีขนาดตัวที่เล็กและบาง พวกมันจะสืบพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และจะจากไปยังบริเวณที่สูงกว่าชายฝั่งทะเลแปซิฟิกเมื่ออุณหภูมิเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น เช่นเดียวกับ นกฮัมมิงเบิร์ด Costa ที่เริ่มสืบพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวตอนปลาย และจากไปในช่วงใบไม้ผลิตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วเช่นกัน ซึ่งนกทั้ง 2 ชนิดนี้นั้น พวกมันจะออกหากินในช่วงเช้าตรู่ก่อนที่แดดจะมา และสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะตกลง ส่วนในช่วงกลางวันนั้นก็จะเลี่ยงแสงอาทิตย์อยู่ตามร่มเงาของต้นไม้

                ส่วนสัตว์ในชนิดอื่นนั้นพวกมันต่างก็ปรับตัวด้วยการเลี่ยงแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน ที่พวกมันนั้นมักที่จะออกหากินในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์เริ่มที่จะลับขอบฟ้าแล้ว หรือในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากสัตว์เหล่านี้นั้นเป็นสัตว์ที่หากินในช่วงเวลากลางคืน ดังนั้นกิจกรรมต่างๆของพวกมันล้วนจะถูกจำกัดไปด้วยเรื่องของเวลา ในช่วงที่มีอากาศเย็นอย่างเช่นในตอนกลางคืนนั้นเอง สำหรับในช่วงกลางวันนั้นพวกมันมักที่จะนอนหลับอยู่ในร่ม ถ้ำ หรือโพรง สัตว์บางชนิดอย่างเช่นพวกกระรอกดิน ก็จะปรับตัวโดยการจำศีลในฤดูร้อน คล้ายกับการจำศีลของสัตว์บางชนิดในฤดูหนาว แต่กลับกันนั้นพอฤดูร้อนมาถึง พวกมันต่างก็จะพากันจำศีลเพื่อหลีกเลี่ยงจากสภาพอากาศที่ร้อนจนเลวร้าย          

สรุปง่ายๆคือ สัตว์ในทะเลทรายโดยส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ใต้ดินในเวลากลางวัน เพื่อตัดปัญหาและหลีกเลี่ยงกับการพบเจอความร้อน เช่น หนูตัวเล็กๆที่ไม่อาจทนอุณหภูมิความร้อนในช่วงกลางวันของทะเลทรายได้  เพราะอุณหภูมิในใต้ดินนั้นจะลดลงมาจากบนผิวดินค่อนข้างมาก และใต้ดินเองก็ยังสามารถที่จะกักเก็บความชื้นในร่างกายของพวกมันได้อีกด้วย และถึงแม้ในตอนกลางคืน สภาพอากาศจะหนาวเย็นขึ้นกว่าในช่วงกลางวันนั้น สำหรับบนผิวดิน แต่อุณหภูมิใต้ดินจะยังคงที่ และการปรับตัวของสัตว์ในหลายๆชนิด ที่ออกหากินในช่วงเช้าตรู่ ช่วงพลบค่ำ ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตก หรือช่วงกลางคืนนั้น ถึงแม้ว่าสัตว์ในประเภทนี้โดยทั่วไปไม่น่าจะออกหากินในช่วงเวลานั้นก็ตามแต่มันคือการปรับตัว และวิวัฒนาการของพวกมันเพื่อที่จะอยู่รอด เลยต้องออกหากินในเวลากลางคืน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงสุดๆ และแสงแดดที่เลวร้ายจนทำให้พวกมันตายได้นั้นเอง