ทะเลทรายโกบี แหล่งรวมฟอสซิล

ทะเลทรายนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ร้อน จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ทะเลทรายกลับมีมนต์ขลังอย่างน่าประหลาด ทะเลทรายบางแห่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามซ่อนอยู่จนเราคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ อย่างเช่น ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายใหญ่สุดของฝั่งเอเชีย

ทะเลทรายโกบีอยู่ตรงไหน

ทะเลทรายโกบีนั้นจัดว่าเป็นทะเลใหญ่สุดในฝั่งทวีปเอเชีย ทะเลทรายแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองลงมาจาก ทะเลทรายซาฮาร่า และ ทะเลอาหรับ ที่ตั้งของทะเลทรายโกบีนั้นอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้ กับ ประเทศจีนตอนเหนือ

ทะเลทรายแหล่งรวมฟอสซิล

จุดเด่นอย่างหนึ่งของ ทะเลทรายโกบีได้แก่สิ่งที่อยู่ภายใต้ทะเลทรายแห่งนี้ นั่นคือ ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าในอดีตพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นแหล่งอาศัยอยู่ของเหล่าไดโนเสาร์มาก่อน ทำให้นักบรรพชีวินค้นพบซากฟอสซิล และ ไข่ไดโนเสาร์จากทะเลทรายโกบีเยอะแยะมากมาย อีกทั้งทะเลทรายแห่งนี้ยังเป็นแห่งแรกที่ขุดพบซากฟอสซิลอีกด้วย

เส้นทางสำคัญทางประวัติศาสตร์

ทะเลทรายโกบีแห่งนี้ แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมเป็นทะเลทรายก็จริง แต่หากย้อนกลับไปดูในประวัติแล้ว ทะเลทรายแห่งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อหน้าบันทึกประวัติศาสตร์เลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมอันโด่งดังในอดีต อีกประวัติหนึ่งกล่าวว่าทะเลทรายแห่งนี้เกี่ยวข้องกับมหาบุรุษเจงกีสข่านอีกด้วย นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยทะเลทรายโกบี

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

การท่องเที่ยวทะเลทรายโกบีสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งจากฝั่งประเทศจีน และ ประเทศมองโกเลีย หากเราเลือกไปเที่ยวจากฝั่งประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว กล่าวคือมันคือโอเอซิสกลางทะเลทรายนั่นแหละ แต่มันมีความเจ๋งคือ มีมรดกทางวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยไม่ได้มีแค่โอเอซิสอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นยอดเจดีย์ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นต้น อีกทั้งแหล่งน้ำในโอเอซิสแห่งนี้ มันคือทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยว น้ำสีเขียว ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในชัยภูมิดีมาก มันอยู่ท่ามกลางเนินทรายทำให้ไม่ถูกทับถมพายุทรายนั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกยกย่องให้เป็นทะเลสาบกลางทะเลทรายอันสวยงามที่สุดด้วย ต้องไปลองเห็นเอง

วัดถ้ำตุนหวง

สถานที่อีกแห่งหนึ่งจากฝั่งจีน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อ ศาสนา อย่าง วัดถ้ำตุนหวง จุดเด่นเป็นการเจาะถ้ำจำนวนมากถึง 492 ถ้ำ แล้วบรรจุปะติมากรรมด้านพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็น รูปปั้น, ภาพวาดพุทธประวัติ เป็นต้น โดยเฉพาะถ้ำโมเกา ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลต์ของวัดแห่งนี้ ลองไปเยี่ยมชมแหล่งรวบรวมพุทธศิลป์อันยิ่งใหญ่สุดของจีนได้ หากเราไปท่องเที่ยวด้านมองโกเลียก็จะได้เยี่ยมชมวัฒนธรรมอีกฝั่งหนึ่งเช่นกัน แต่จะแตกต่างกันยังไงต้องลองไปสัมผัสเปรียบเทียบกันเองจ้า